SPOJOVACÍ MATERIÁL ROTHOBLAAS

ROTHOBLAAS - Moderní spojovací prvky na tesařské konstrukce

                                                         VRUTY DO DŘEVA              NEREZOVÉ                        PATKY                              SPONY           MONTÁŽNÍ PRVKY        

Rothoblaas je součástí ucelené řady výrobků italské firmy. Značka Rothoblaas reprezentuje produktovou řadu spojovacích systémů, stroje a speciální nářadí nezbytné pro tesařské práce. Díky výrobkům vysoké kvality, které jsou studovány
a navrženy technickým personálem, nabízí tato produktová řada širokou škálu profesionálních výrobků poslední
generace v oblasti uchycení a fixace. Při budování dřevěných konstrukcí vznikají spoje jednotlivých prvků různých typů.      Odolnost a životnost celých konstrukcí je přímo závislá na pevnosti a trvanlivosti těchto spojů. Spojování se provádí         zejména pomocí klasických tesařských spojů, které jsou estetické, ale jejich nevýhodou je zeslabení dřeva v místě spoje a nutnost použití masivnějších prvků.
Dále se ke spojování využívají různé materiály jako například kolíky, hřeby, kovové úhelníky, lepidla a vruty,
často pak v kombinaci s klasickými tesařskými spoji. Samostatnou kategorií jsou nově vyvíjené skryté spoje.                 Nejčastěji používaným doplňkovým spojovacím materiálem klasických tesařských spojů byly doposud krovové                  hřebíky. Jejich vývojovým nástupcem jsou speciální vruty, které vykazují v mnoha ohledech výrazně lepší fyzikální        parametry.

Z velice rozsáhlého sortimentu bychom rádi vyzdvihli především řadu speciálních vrutů HBS se  zápustnou  hlavou 
vyráběných  v  délkách 3-60 cm, HBS+ s kuželovitou hlavou v délkách 3-50cm a TBS s velkou plochou hlavou                           v délkách 8-40 cm.
Za velice praktické považujeme, že do každého balení vrutů je přibalen oboustranný hvězdičkový bit (torx). K montáži
vrutů  větších  rozměrů  doporučujeme použití akumulátorového šroubováku nebo  vrtačky s kroutícím
momentem 50 Nm. a vyšším.
Produktová řada Rothofixing dále nabízí velkou škálu speciálních vrutů   a mnoho  jiných  dalších  spojovacích 
materiálů  a systémů určených do tesařských konstrukcí. Namátkou bychom rádi zmínili například  klasické dřevěné kolíky,
masivní  ocelové  sloupové úchytky, chemické kotvy a speciální lepidla.

U výše zmíněných vrutů oceňujeme zejména níže uvedené konstrukční části:
Samořezný hrot je jednou z nedůležitějších částí vrutu. Díky důmyslnému frézování hrotu si vrut sám předvrtává
cestu materiálem a tím zajišťuje, že se dřevo i při použití hranolů menších dimenzí neštípá.
  • Rychlá šroubovice a její hluboký závit zajišťují vysokou rychlost zašroubování,  aniž by se jakkoliv snížila              odolnost proti vytažení vrutu.
  • Extra dlouhá fréza umístěná mezi závitem a hladkou nohu v průběhu šroubování rozšiřuje otvor nad                     závitem a tím značně snižuje tření hladké nohy vrutu.
  • Hladká, dvakrát voskovaná noha rovněž  výrazně snižuje tření a tím zajišťuje rychlejší a snadnější                           průnik vrutu do spojovaného materiálu.
  • Velká  plochá  hlava  vrutů TBS umožňuje  dokonalé  dotažení  a  vyrovnání zkrouceného hranolu (např. krokve             do sedla pozednice atp.) do tesařského spoje.
  • Kuželovitá hlava vrutů HBS+ je kompromisem mezi zápustnou hlavou vrutu HBS a plochou hlavou vrutu TBS.              Tato hlava se do dřeva zapustí a přitom téměř dokonale dotahuje spojované materiály. Plochá část kuželovité            hlavy dále umožňuje osazení jednoduché podložky pro lepší dotažení a vyrovnání spojovaných prvků.